Kamenolom


kamenolom

kameni blokovi (repromaterijal)

Kamen se dobija iz stena u kamenolomima gde se koriste razne rudarske metode. Najčešće se prvo miniranjem odlamaju krupni komadi  koji se dalje režu, cepaju, lome ili melju u sitnije komade. Dimenzije i oblik ovih manjih komada zavise od upotrebe i namene. Ukoliko je potrebno dobiti kamen bez pukotina, ne koriste se eksplozivi nego se kamenje dobija rezanjem ili cepanjem pomoću klinova.

Kamenolom gde se vrši eksploatacija kamena može biti privremen ili stalni. Privremeni se otvaraju u blizini velikih građevinskih projekata, kako što su putevi, brane, veća naselja i sl. Stalni kamenolomi se otvaraju na lokacijama gde postoje velike rezerve kamena, što omogućava dugogodišnju eksploataciju koja je delimično ili u potpunosti mehanizovana.

U Srbiji postoji veliki broj kamenoloma (smatra se da je njihov ukupan broj oko 200), a smatra se da će se otvarati još više zbog sve veće upotrebe prirodnog kamena.

Kamenolom Kaljević se nalazi u selu Struganiku i tu se vrši eksploatacija struganičkog kamena koji se dalje u našoj firmi obrađuje (sečenje i oblikovanje). Krajnji kupac ovaj kamen može kupiti u obliku prirodno lomljene ploče nepravilnog oblika i kao rezane ploče pravilnog oblika koje mogu biti ručno obrađene (bunja,krajc) ili ne. Naš kamen je izuzetnog kvaliteta i pogodan je za oblaganje podpornih zidova, fasada, staza, terasa, ograda, itd.