Kamen Peščar


kamen peščar

Kamen peščar – vrsta obrade

Kamen peščar je sedimentna stena (vezani sediment), koja po krupnoći vezanih zrna (granula) spada u psamite. Izgrađeni su od zrna kvarca, muskovita i feldspata. To su stene koje su nastale sjedinjavanjem i vezivanjem zrna peska, koji je osnova ovog kamena. U zavisnosti od vrste peska mogu pokazivati različite tehničke i estetske osobine – od mermera do granita. Dobija se cepanjem velikih stena na manje komade koji se posle obrađuju različitim tehnikama sečenjem, brusenjem, izbivanjem i poliranjem.

Peščari se pojavljuju u različitim bojama od bele, bež, žute, crvene do tamno braon. Vrlo lako se obrađuju, to što u svom sastavu imaju kvarc daje im otpornost na habanje i visoke temperature. Pogodni su za razne dekoracije, može da se koristi kako ukrasni kamen za eneterijere i eksterijere, zbog otpornosti na visoke temperature kamen peščar se koristi i za oblaganje kamina, dimnjaka i slično, koriste se za oštrenje čeličnih sečiva.

Kamen Peščar se vadi iz nekoliko kamenoloma u Srbiji, i razne vrste pešćara dobijaju svoja imena u zavisnosti iz kog kamenoloma potiču. Najpoznatiji su Ljiški peščar, Kruševački peščar i Pirotski peščar. Od  peščara su izgrađene mnoge sredjevekovne građevine, manastiri i crkve, kao na primer: manastiri Veluće, Manasija, Milentija, crkva Svetog Marka u Beogradu i mnogo drugih. U novije vreme od ovog kamena jeupotrebljavan za gradju delova Brankovog Mosta, palate “Beograd”, od njega su podignuti mnogi spomenici i građevine.